Chapter Committee (2015-2017)
Chairman: Lai Chiew Luan
012-2869562
laichiewluan@gmail.com
Deputy Chairman: Wee Hun Been
012-8839822
weehunbeen@gmail.com
Secretary: Chieng Siik Kwong
016-6811099
chiengsk@live.com
Deputy Secretary: Yeo Chee Wei
016-8845787
yeocheewei@gmail.com
Treasurer: Tay Guan Fang, Rhona
012-8863993
rhonaron@gmail.com
HR Trainer:Cynthia Lim Meng Hui
016-8604860
cyn4860@yahoo.com
Bintulu liaison officer: Kho Ming Soon, Calvin
016-8898789
calvinkho@gmail.com
Miri liaison officer:Teo Su Khiang
012-8783168
skteo123@yahoo.com
Chapter Sub-Committee Members
Committee Member: Chieng Siik Kwong
Committee Member: Atien Anak Nadot

Address:

FPAM Sarawak Chapter,
1464, Lorong Bayor Bukit 20, Tabuan Jaya
93100 Kuching, Sarawak