July 2, 2010 Admin
Date July 15, 2010
Time 10.00am – 4.30pm
Venue Dewan Besar, Institut Kefahaman Islam Malaysia, 2 Langgak Tunku, off Jln Duta, Kuala Lumpur
Organizer as-Salihin Trustee Bhd
Info Perancangan Harta Pusaka Islam

3 of our Syariah Advisors will be the speakers during the seminar together with a syariah laywer :-

Time Topic Speaker
10 am – 11.30 am Perancangan Harta Pusaka Islam Prof Dato Dr. Mahmood Zuhdi
11.30 am – 1 pm Amanah & Hibah : Instrumen Perancangan Harta Pusaka Islam Prof Salleh Buang
2 pm – 3.30 pm Harta Sepencarian : masalah dan isu-isu mahkamah Encik Musa Awang
3.34 pm – 4.30 pm Harta Sepencarian sebagai instrumen Perancangan Harta Pusaka Islam Prof Madya Dr. Siti Mashitoh